Voor organisaties, teams en mensen

Organisaties, teams en individuele personen schakelen mij in om diverse redenen. Een probleem, een vastgelopen werkwijze, een noodzaak voor verandering of simpelweg 'a need for speed'.


Het is mijn passie om deze mensen, teams en organisaties in hun kracht te krijgen. Daarmee ontstaat autonomie, zingeving en meesterschap. Op individueel, team en organisatieniveau geeft dat beweging om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Eigenaarschap zal dan ook altijd in de organisatie blijven. Ik zal mijn eigen kennis en ervaring zoveel mogelijk delen.


Met mijn aanpak komen mensen in beweging, gaan teams weer leren, wordt onbenut potentieel bevrijd en worden doelen en resultaten gehaald op een uitdagende en plezierige manier. Dat betekent overigens niet dat de “plek der moeite” vermeden wordt. Zonder moeite (en soms een beetje pijn) geen verandering.

We leven in een boeiende tijd, met stevige uitdagingen. Het gaat niet meer over veranderen, maar over transformeren. We vragen ons af van welke waarde we zijn als persoon en hoe we met onze organisaties van waarde kunnen zijn en blijven. Ik ondersteun bij deze uitdagingen door groei te verwezenlijken van individuen, teams en organisaties.


Ik richt me daarbij op 3 bouwstenen:


  • Het nieuwe organiseren
  • Het nieuwe leiderschap
  • Leren en ontwikkelen in organisaties

Het nieuwe organiseren

Nieuw Organiseren kenmerkt zich door een expeditie-aanpak: innoveren en vernieuwen, niet door van bovenaf te bepalen wat er moet gebeuren, maar veranderingen van binnenuit door op onderzoek uit te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en door te voeren in de dagelijkse praktijk. Niet ‘alle neuzen dezelfde kant op’, maar het benutten van verschillen. Niet top-down, niet bottom-up, maar in dialoog met elkaar.


Dat betekent:


  • Organiseren vanuit vertrouwen.
  • Organiseren vanuit waarden in plaats van regels.
  • Organiseren vanuit primair proces in plaats van management en staf.
  • Organiseren vanuit de teams en de verbinding daartussen.

Het nieuwe leiderschap

De rol van leiderschap binnen organisaties is cruciaal. Groei begint bij leiders (zowel formeel als informeel). En de nieuwe tijd vraagt om een andere stijl van leidinggeven. Het gaat om duurzaam leiderschap, waarbij de leider niet zichzelf dient, maar de organisatie. Nieuwe leiders benutten het potentieel binnen hun organisatie voluit en geven medewerkers ruimte om hun talenten in te zetten en zelf leiderschap te tonen.

Leren en ontwikkelen in organisaties

Collectieve intelligentie ontstaat in interactie tussen mensen. Ik ondersteun om een innovatieve, open en proactieve cultuur te creëren met ruimte voor werken vanuit zelfkennis, vitaliteit, zelfleiderschap, slim samenwerken en het aan- en ontleren van houding en gedrag.


Hierbij gaat het altijd om integrale bedrijfsontwikkeling: kijken naar de totale organisatie in plaats van de losse onderdelen.


Bij een lerende organisatie hoort collectief leren. Het betrekken van alle lagen in de organisatie helpt mee in het collectieve leerproces. Dat geldt zowel horizontaal als verticaal.

Mijn rol en functie

Mijn rol is afwisselend: facilitator, coach, critical friend, deskundige, dagvoorzitter, afhankelijk van wat het ontwikkelproces en de organisatie van mij vragen. Voor alle onderdelen geldt dat ik mijn eigen kennis en vaardigheden wil delen en de bijeenkomsten samen met interne adviseurs/medewerkers/managers zal voorbereiden en begeleiden.

Nicole Doornbos - Organisatie, Team en Individuele Coach


Kennismaken? Graag!
Bel of mail mij voor een gesprek. Het wordt vast interessant en het verplicht u tot niets.


M 06-83671630 of
E nicole.doornbos@gmail.com


Mijn LinkedIn Profiel